Tietosuoja

Valtioneuvoston videopalvelussa esitetään valtioneuvoston videoita. Palvelussa voi seurata suorana hallituksen tiedotustilaisuuksia ja muita tapahtumia tai katsoa ne jälkikäteen tallenteena. Palvelussa tarjotaan myös tietoa valtioneuvoston toiminnasta.

Henkilötietojen käsittely

Palvelu kerää yleisiä tilastotietoja suorien lähetysten ja videoiden katselusta. Tiedot sisältävät muun muassa videoiden käynnistyskerrat, katseluajat, katsellut kohdat, toiston aikaiset virhetilanteet sekä videotoiston laatutiedot.

Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan, joten kerätyt tiedot eivät mahdollista yksittäisen käyttäjän tunnistamista. Näitä tietoja hyödynnetään palvelun kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Palvelu ei käytä evästeitä.

Tietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ja niitä käsitellään Euroopan Unionin tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Tekniset lokitiedot

Videopalvelun tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään lisäksi teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan palvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka on mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi.

Siirry etusivulle